Crews

Uit OSMWiki

Als je een fout op deze pagina ontdekt, meld dat dan bij één van de WikiStaff-leden.

Een crew op OSM is een groep managers die gezamenlijk OSM spelen en als groep bekend willen zijn, zodat iedereen kan zien dat zij een gezellige groep zijn en bij elkaar horen. Hoe crews zijn ontstaan, lees je in SCOREN! het boek over OSM.

Hoe kan je een crew oprichten?

De belangrijkste eis voor het oprichten van een crew is dat je een Premium Seizoenskaart en tenminste 100 dagen ervaring hebt. Om vervolgens een crew op te richten ga je naar Communicatie > Crews. Aan de linkerkant is een knop genaamd “Vraag een crew aan”. Door op deze knop te klikken, kom je in het aanvraagscherm.
Dit aanvraagscherm wijst zich vanzelf en wat je moet invullen bevat de volgende gegevens:

Als het aanvraagscherm ingevuld is, kan je op “Aanmaken” klikken. Hierna heb je een eigen crew op OSM. Let op: kijk voordat je een crew opricht goed of jouw crew aan alle eisen voldoet en of de toekomstige leden aan de eisen voor het crewlidmaatschap voldoen. Als dit niet het geval is, loop je de kans dat jouw crew verwijderd wordt door de OSM Staff of dat de crew automatisch verdwijnt, omdat je crew te weinig leden heeft.

Uitnodigen en toevoegen van managers

De crew is opgericht, nu de leden nog. Hoe pakken we dit aan? Om anderen managers in je crew te krijgen, zul je deze managers moeten uitnodigen. Dit gaat als volgt:

 • Je gaat, via het startscherm waar een link naar jouw crew staat, naar het crew profiel.
 • Links in het scherm staan een aantal knoppen, je klikt op de knop “Crew instellingen”.
 • Onder de namen van de huidige leden van de crew staat een venster genaamd "Crew invitations".
 • In dit scherm voer je de managersnaam (de naam die bovenaan in het managerprofiel staat) van de manager in en klikt op “Invite”. De desbetreffende manager ontvangt in zijn of haar PM-box een uitnodiging om toe te treden tot jouw crew. Als de manager deze uitnodiging accepteert zit hij of zij direct in de crew.

Deze stappen moet je voor iedere manager die je wil toevoegen tot de crew opnieuw volgen.
Nadat je andere managers hebt uitgenodigd, verschijnt in hetzelfde venster een kopje "Uitnodigingen". Hier kun je zien welke managers je een uitnodiging hebt gestuurd en wat de status van de uitnodiging is.

Wat als het niet lukt om een manager uit te nodigen?

Er zijn een aantal mogelijkheden waardoor je een manager niet kunt uitnodigen:

 • De manager die jij wil uitnodigen zit al in een andere (inactieve) crew.
 • De manager die jij wil uitnodigen heeft in de afgelopen twee maanden valsgespeeld (kan je navragen aan de Staff).
 • De manager die jij wil uitnodigen heb je verkeerd gespeld, waardoor de ingetikte manager niet bestaat.
 • De manager die jij wil uitnodigen heeft nog geen 100 wedstrijddagen ervaring.
 • De manager die jij wil uitnodigen heeft een forumban.
 • De manager die jij wil uitnodiging heeft een OSM lock.

Als geen van allen het geval is, dan moet je dit melden op het Crew Forum.

Mag je als crew onbeperkt leden toevoegen en verwijderen?

Leden uitnodigen en verwijderen is in principe onbeperkt toegestaan. Toch geldt hier een grens. Wanneer de Crewafdeling de indruk krijgt dat een bestaande crew zo veranderd wordt dat het een nieuwe crew is/wordt zal zij rechten in de Crew Cup kunnen verliezen en/of Crewpunten kunnen kwijtraken.
Ook kan het misbruiken van de vrijheid andere sancties tot gevolg hebben. Dit kan variëren van terugzetting in level tot het verwijderen van de crew.

Opties van crewbeheerder

De crewbeheerder heeft een aantal opties, dat een “gewoon” crewlid niet heeft. Deze opties zijn beschikbaar in de "Crew instellingen". Je komt bij deze opties door via het startscherm waar een link naar jouw crew staat, naar het crew profiel te gaan. Links in het scherm staat een knop "Crew instellingen". In het volgende scherm staat wederom links in het beeld de knop "Eigenschappen". Nu zit je in de beheerder opties. De extra opties van de beheerder zijn:

 • De beheerder kan het crew profiel beheren (in het onderste scherm "eigenschappen");
 • De beheerder kan de naam en de initialen van de crew wijzigen;
 • De beheerder kan een andere manager uit de crew tot crewbeheerder benoemen;
 • De beheerder kan het motto van de crew bepalen;
 • De beheerder kan het Crewplaatje en Crewlogo instellen;
 • De beheerder is de moderator van het Crewforum van de crew.
 • De beheerder heeft de mogelijkheid tot het aanstellen van een Vice-Crewbeheerder.

Eisen voor een crew

Eisen voor alle actieve crews

 • Minimaal 6 managers (inclusief crewbeheerder). Indien ze het er minder zijn, zal de crew inactief zijn.
 • Beheerder Premium Seizoenskaarthouder
 • De crew moet aan de fatsoensnormen geldende op OSM voldoen. Je kunt hierbij denken aan een fatsoenlijke naam, niet buitenproportioneel slecht gedrag en geen plaatje buiten de fatsoensnormen op OSM bezitten. De beoordeling hiervan is aan de OSM Staff en deze beoordeling is bindend.

Eisen voor crews met level 3 of hoger

NB: Voor de exacte eisen van de levels, zie Crewlevels.

Crew verlaten en crew verwijderen

Als lid kan je zelf de crew verlaten. In het crew profiel vind je een knop terug om je terug te trekken uit de crew. De beheerder van de crew zal hiervan op de hoogte gesteld worden en het wordt opgeslagen in de log van crewmembers die gekomen of gegaan zijn. Er zit wel een voorwaarde aan vast dat je na het verlaten van een crew 24 uur moet wachten voordat je weer een nieuwe crew kunt joinen.
Crews kunnen niet meer door de Crew Staff worden verwijderd. Als je de crew wilt verwijderen dient de crew inactief te zijn. De crew wordt dan automatisch na 7 dagen verwijderd. Vervolgens zal je 7 dagen moeten wachten voordat je weer een nieuwe crew kunt joinen.

Exclusieve Crew Forum

Het Exclusieve Crew Forum bestaan uit de topics op een crewforum waar alleen crewleden van de desbetreffende crew op kunnen komen. Dit gebeurt door bij het aanmaken van een topic rechtsonder een vinkje te zetten bij "crew only". Je kunt hier dus gezellig met elkaar discussiëren, maar ook informatie delen die alleen voor crewleden bedoeld is.
Iedere actieve crew kan een Crew Forum aanmaken. De beheerder kan in de Beheerder opties dit Crew Forum aanmaken. Zodra het Crew Forum aangemaakt is zal deze voor iedereen toegankelijk en de beheerder is de moderator geworden. Je kunt het crew forum vinden in je crew profiel, en ook op het algemene forum pagina bovenaan.
Als je crew inactief raakt, zal ook het Crew Forum inactief worden. Dat betekent dat je het forum niet meer kan benaderen, maar het blijft wel bestaan. Dit kan voortduren totdat de crew definitief verwijderd wordt; in dat geval verdwijnt ook het forum.

Crews Competitie

Dit is een competitie waaruit de teams bestaan uit crews, en bestaan uit crewleden van die crews. De competitie met (gecombineerde) crewteams zal op basis van de crews met de hoogste crewlevelsysteem levels geüpdate worden. Dit houdt in, dat de crews met de hoogste levels worden opgenomen en dit het criterium zal worden voor welke crew wel of niet in de competitie zal worden opgenomen. De Crew Staff en League Support heeft wel de beschikking over vijf Wild Cards (plekken die eventueel naar eigen inzicht mogen worden ingedeeld) om crews die nog geen hoog level hebben bereikt, maar wel zeer positief aanwezig zijn in de crewwereld, wel in de update te verwerken. Ook crews die bijvoorbeeld opnieuw opgericht (met een grote historie als crew) worden, kunnen hieronder vallen. Bij de overige plekken, zal altijd het level als criterium worden gebruikt waarop wordt gelet.

Wat gebeurt er als ik cheat of een forumban krijgt?

Als je cheat zal het betreffende crewlid net als iedere andere manager worden geschorst (of in extreme gevallen gelockt). Je wordt vervolgens automatisch uit je crew verwijderd en kunt twee maanden lang niet in een crew. Als je een forumban krijgt, zal je door de Crew Staff niet gestraft worden. Wat er wel met je gebeurt, is afhankelijk van je eigen crew. Crews hebben in geval van forumbans zelf de mogelijkheid te beslissen wat er met je gebeurt.

Hoe werkt het als iets niet op Wiki beschreven staat

In alle gevallen wanneer er zich situaties voordoen welke niet in deze Crew FAQ staan beschreven, geldt het oordeel van de Crewafdeling als bindend. Er kunnen altijd uitzonderingen zijn op de regels, deze Crew FAQ is niet bindend en de Crew Staff mag hier altijd een uitzondering op maken.

Zie ook