Regels

Uit OSMWiki

De Regels van OSM bestaan uit het Privacy Statement en de voorwaarden die aan iedere manager worden gesteld, alvorens je mag deelnemen aan OSM.

Voorwaarden

Iedere manager wordt verplicht deze voorwaarden aandachtig door te lezen voordat je OSM gaat gebruiken. De toegang en het gebruik van deze site mag alleen plaatsvinden wanneer je accoord gaat met de regels die op deze pagina staan.

Online Soccer Manager is een online entertainment dienst. Onder "Online Soccer Manager" en wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de beheerder(s) van deze site, gevestigd en kantoorhoudende te Zoetermeer. De Algemene voorwaarden bestaan uit drie documenten: het Gebruikers Reglement, de Seizoenskaarthouders Overeenkomst en het Privacy Beleid. Gebruik van Online Soccer Manager is te allen tijde gebonden aan het Gebruikers Reglement en het Privacy Statement. Door gebruik te maken van Online Soccer Manager ga je accoord met deze voorwaarden. Je kan je gratis registreren of Seizoenskaarthouder worden van Online Soccer Manager. Door Seizoenskaarthouder of Premium Seizoenskaarthouder te worden accepteer je naast de bovengenoemde voorwaarden ook de Seizoenskaarthouders Overeenkomst. Voor eventuele vragen over de Algemene Voorwaarden kun je contact opnemen met [email protected].

Gebruikers Reglement

Het Gebruikers Reglement geeft duidelijkheid over wat je kan verwachten van Online Soccer Manager en wat Online Soccer Manager verwacht van jou. Het bevat ook de voorwaarden waarop wij onze diensten en software beschikbaar stellen. Onze speler gemeenschap is constant aan verandering onderhevig het is dus belangrijk om regelmatig de Algemene voorwaarden door te lezen om op de hoogte te blijven van veranderingen en andere belangrijke informatie.

Geschikt Online Content

Met "content" bedoelen we het totaal aan software, communicatie, beelden, geluiden het materiaal en informatie die je ziet op onze diensten. Online Soccer Manager, onze leden, onze affiliates en onze onafhankelijke content-aanbieders leveren het merendeel van de content aan. Online Soccer Manager controleert niet alle beschikbare content die door onze diensten verkrijgbaar is. Online Soccer Manager is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor content die wordt aangeboden door leden, of andere gasten. Online Soccer Manager onderschrijft niet, geeft geen goedkeuring aan of controleert op geen enkele wijze enige content die jij of andere gebruikers aanbieden of uitwisselen op onze diensten. We behouden het recht om content te verwijderen waarvan wij van mening zijn dat deze, om welke reden dan ook, bezwaarlijk is. Nog Online Soccer Manager of haar affiliates zijn verantwoordelijk voor het niet verwijderen of het vertraagd verwijderen van content. Jij draagt het volledige risico voor het al dan niet compleet zijn, nuttig zijn en correctheid van content aanwezig op onze diensten. Leden en andere gasten kunnen content genereren in chat rooms en forums, etc. Dit soort content moet voldoen aan onze normen en waarden en we houden ons het voorrecht om deze content te verwijderen als het naar ons inzicht niet voldoet aan onze normstelling. Als we content verwijderen en je bent seizoenskaarthouder of registrant, kan je een waarschuwing ontvangen als jouw seizoenskaart of registratie verantwoordelijk was voor het plaatsen van de overtredende content. Indien het een ernstig vergrijp betreft of je hebt eerder de regels overtreden kunnen we je de toegang tot Online Soccer Manager ontzeggen en je seizoenskaarten ongeldig maken. De normstelling voor content kan variëren afhankelijk van het feit waar je je bevind in Online Soccer Manager en de verwachtingen van de gemeenschap. Sterke vulgaire taal, lompe- of seksueelgetinte opmerkingen, discussies over illegale drugs en laster zijn beledigend en nooit geschikte content voor Online Soccer Manager. In sommige gevallen kan er sprake zijn van een grijs gebied. Gebruik altijd je gezond verstand. Iets wat je niet in een kamer vol onbekende mensen of op het werk zou zeggen is ook geen onderwerp voor in de chat of op de forums. Online Soccer Manager bepaald uiteindelijk of content geschikt is of niet en heeft hierin het laatste woord. Mensen die Online Soccer Manager vertegenwoordigen hebben het recht toezicht te houden op je communicatie op Online Soccer Manager. Omdat we niet alle content op Online Soccer Manager kunnen controleren, en omdat we dat ook niet proberen, kan je zaken tegen komen die je niet wil zien. Je kan hiervan melding maken via het klachten e-mail adres. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat je tegenkomt op Online Soccer Manager.

Online gedrag

Je gaat er mee akkoord dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor het gebruik van Online Soccer Manager en al je communicatie en activiteiten op de diensten, inclusief alle content die je aanbied op Online Soccer Manager. Hieronder het schadeloos stellen en vrijwaren van aansprakelijkheid van Online Soccer Manager, affiliates, werknemers of derde partijen voor schade die ontstaat uit jouw gedrag op Online Soccer Manager, inclusief alle content die je aanbied. Online gedrag moet gebaseerd zijn op gezond verstand en basis etiquette. Je overtreed de Algemene Voorwaarden als je (of anderen die je seizoenskaart of registratienaam gebruiken) een van de volgende dingen doet: Het plaatsen, versturen, promoten of verspreiden van content die illegaal is. Lastig vallen, bedreigen, vernederen, of gedrag dat op welke manier dan ook ongewenst is door een ander persoon op het netwerk. Dit betekend: geen vervelende dingen zeggen over anderen, anderen geen ongewenste boodschappen sturen, geen racistische-, discriminerende- of andere kwaadaardige uitspraken doen over mensen hun ras, seksuele geaardheid, geloof, achtergrond, etc. Als je het niet eens bent met iemand moet je reageren op het onderwerp, niet op de persoon. Het verspreiden of het helpen verspreiden van content die beschadigend, beledigend, racistisch, onteerend,vulgair, seksueel getint, de privacy verstuurd of in welke vorm dan ook niet word getolereerd. Laster wordt niet getolereerd. Het is niet toegestaan om je voor te doen als andere personen, zoals bekendheden, aan te geven dat je een medewerker van Online Soccer Manager bent of een vertegenwoordiger van Online Soccer Manager, of om pogingen te doen om gebruikers te misleiden door te insinueren dat je van Online Soccer Manager bent of een van de partners of affiliates van Online Soccer Manager. Pogingen om passwords, andere ledeninformatie, of privé informatie, te verkrijgen van een Abonnee, registrant of andere gebruikers van het Online Soccer Manager netwerk. Denk eraan dat Online Soccer Manager medewerkers nooit om je password zullen vragen. Geef je nooit je password, persoons gegevens of betaling informatie door aan anderen. Het uploaden van software of content waar je niet de toestemming voor hebt om deze te distribueren. Het promoten of aanmoedigen van illegale activiteiten zoals inbreken, kopiëren of distribueren van illegale software. Het uploaden van bestanden die virussen bevatten, schadelijke- of beschadigde data. Het plaatsen van boodschappen voor elk doel anders dan persoonlijke communicatie, of het plaatsen van advertenties of promotie materiaal, kettingbrieven, piramide spellen of op enige wijze commercieel gebruik maken van onze dienst. Onjuist gebruik van het spel support systeem of het maken van valse rapporten. Houd je altijd aan de regels en wetgeving, waar je ook bent. Dit geldt ook voor de regels van programma's van derde partijen, van service providers, binnelandse-, of buitenlandse wetgeving waar toepasselijk. Onwetendheid is geen excuus. Andere diensten hebben hun eigen regels, het is daarom aan te raden die te kennen voordat je ze gebruikt.

Verboden gedrag

De wetten die gelden in de normale wereld moeten ook gehoorzaamd worden in de "computer wereld". We tolereren geen illegaal gedrag op het Online Soccer Manager netwerk. In het geval van overtreding beëindigen het gebruik van de dienst en zullen waar nodig met de wet samenwerken. Verwijzingen en links naar sites van derde partijen Online Soccer Manager kan hyperlinks bevatten naar andere websites die beheerd worden door andere partijen dan Online Soccer Manager zoals adverteerders en andere content aanbieders. Deze pagina's mogen data verzamelen of persoonlijke informatie opvragen van je. Online Soccer Manager beheert zulke pagina's niet en is niet verantwoordelijk voor hun content, privacy beleid, of de content die de pagina verzamelt. Verbinden met de dienst, aard van de communicatie. Als je verbinding maakt met Online Soccer Manager, kunnen we informatie van de computer verzamelen die gebruikt wordt om contact te maken met Online Soccer Manager. Het gaat hierbij om informatie over de hardware en elke data gerelateerd aan de werking van de Online Soccer Manager software. We zullen geen persoonlijke data over je verzamelen, zonder jou medeweten en toestemming zoals vermeld in het Privacy beleid. Je bevestigd en gaat akkoord dat je communicatie met andere gebruikers via chats, forums en andere methoden met betrekking tot deze dienst publiekelijk zijn en geen privé communicatie, en dat je geen privacy verwacht met betrekking tot deze dienst. Je bevestigd dat persoonlijke informatie die je verspreid op deze dienst door anderen gezien kan worden en kan leiden tot ongewenste communicatie. Daarom raden we je sterk aan om geen persoonlijke informatie over jezelf vrij te geven in de publieke communicatie op onze diensten. Online Soccer Manager is niet verantwoordelijk voor informatie die jij kiest om uit te wisselen met andere gebruikers op onze dienst en het gedrag van deze gebruikers.

Om van Online Soccer Manager gebruik te kunnen maken moet je een computersysteem hebben met minimaal de volgende specificaties: Intel 486 met een snelheid van 66mhz. 32 MB RAM werkgeheugen. Besturingsprogramma met Windows 95. Internet Explorer 4 of hoger. 100MB vrije hardeschijf ruimte Videokaart en monitor die een resolutie van 800x600 of hoger aankan.

Commerciële activiteiten en ongewenste e-mail

Je mag geen enkel goed of dienst adverteren op het Online Soccer Manager netwerk. Kettingbrieven en piramide spellen zijn niet toegestaan. Je mag geen enkel onderdeel van Online Soccer Manager gebruiken om informatie te verzamelen, inclusief logingegevens, over Online Soccer Manager leden, en het gebruik van dat soort informatie om ongewenst mail te sturen of gebruik voor andere redenen is streng verboden. Je mag Online Soccer Manager niet gebruiken voor welk commercieel doel dan ook. Elke overtreding van deze regel kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van je Abonnement of registratie en juridische vervolging.

Copyrights, Handelsmerken en Eigendomsrechten

Veel van de content beschikbaar op deze site is eigendom van Online Soccer Manager of van onze licentiehouders, en is beschermd door copyrights, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is erg makkelijk om in cyberspace dingen te kopiëren, maar dat maakt het niet acceptabel of legaal. Je mag geen enkele content kopiëren of downloaden van Online Soccer Manager mits er door ons nadrukkelijk toestemming is verleend. Je zal niet kopiëren, uitgeven, veranderen, verspreiden, laten zien of in publiek of privé, aanpassen of gebruik maken van, het werk dat je vind op Online Soccer Manager, tenzij Online Soccer Manager daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Het ongeoorloofd kopiëren van content gevonden op Online Soccer Manager kan leiden tot beëindiging van je Abonnement en aanleiding zijn voor verdere juridische stappen. Gelijktijdig kunnen andere content eigenaren soortgelijke stappen tegen je nemen. Als dat gebeurd stel je Online Soccer Manager schadeloos en verklaar je Online Soccer Manager onaansprakelijk even als, hun werknemers, aandeelhouders, partners, affiliates, en betrokken bedrijven. Wanneer je content verstuurd naar Online Soccer Manager, geef je Online Soccer Manager het onherroepelijke recht om de content te gebruiken, quoten, opnieuw te plaatsen, herproduceren, aanpassen, verspreiden, doorgeven, uitzenden en op andere manieren wereldkundig maken, en publiekelijk de content laten, zien in welke vorm dan ook, overal, met of zonder vermelding van je naam ter discretie van Online Soccer Manager, zonder enige compensatie of kennisgeving.

Online Soccer Manager IS NIET AANSPRAKELIJK IN WELKE VORM DAN OOK AANGAANDE JOUW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE VAN Online Soccer Manager (INCLUSIEF DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE OPEENVOLGENDE OF INCIDENTELE SCHADE AAN JE COMPUTER HARDWARE OF SOFTWARE) EN HET RISICO (INCLUSIEF ZONDER LIMITATIE ENIGE SCHADE AAN JOUW COMPUTER) IS VOLLEDIG AAN JOUW

Beperkingen op Garantie en aansprakelijkheid

JE GEEFT NADRUKKELIJK TOE DAT HET GEBRUIK VAN Online Soccer Manager EN Online Soccer Manager SOFTWARE EN HET INTERNET VOLLEDIG JOUW EIGEN RISICO IS. Online Soccer Manager, Online Soccer Manager SOFTWARE, Online Soccer Manager PRODUKTEN, DIENSTEN VAN DERDEN WORDEN AANGEBODEN OP EEN "ZOALS HET IS" EN "ALS BESCHIKBAAR" BASIS VOOR JOUW GEBRUIK, ZONDER GARANTIES VAN ENIG SOORT, TENZIJ ZULKE GARANTIES WETTELIJK NIET UITSLUITBAAR ZIJN. Online Soccer Manager BIEDT DE DIENST AAN OP EEN COMMERCIEEL VERANTWOORDE BASIS EN GARANDEERT NIET DAT JE TOEGANG TOT DE DIENST OF GEBRUIK VAN DE DIENST HEBT OP EEN DOOR JOUW GEKOZEN PLEK OF TIJDSMOMENT, OF DAT Online Soccer Manager VOLDOENDE CAPACITEIT HEEFT VOOR DE GEHELE DIENST OF IN EEN BEPAALDE GEOGRAFISCHE LOCATIE.

JE GEEFT TE KENNEN EN GAAT AKKOORD MET HET FEIT DAT JE ENIGE EN EXCLUSIEF BESCHIKBARE OPLOSSING VAN ENIG EN ELK DISPUUT MET Online Soccer Manager IS OM TE STOPPEN MET HET GEBUIK VAN DE DIENST, EN JE ABONNEMENT OP TE HEFFEN ZOALS VERMELD IN DE ABONNEMENTS OVEREENKOMST. JE GEEFT TE KENNEN EN GAAT AKKOORD MET HET FEIT DAT Online Soccer Manager, BEGUNSTIGDEN, AFFILIATES NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERRICHTE HANDELEN OF HET UITBLIJVEN VAN HANDELINGEN AANGAANDE GEDRAG, COMMUNICATIE OF CONTENT OP HET Online Soccer Manager netwerk OF GEBRUIK VAN Online Soccer Manager SOFTWARE. IN GEEN GEVAL ZAL DE SCHULD VAN Online Soccer Manager, HAAR PARTNERS, WERKNEMERS, OF BETROKKEN DERDEN AAN JOU GROTER ZIJN DAT HET TOTAAL VAN DE DOOR JOU BETAALDE GELDEN AAN Online Soccer Manager. VOOR DE DIENST ZAL IN GEEN GEVAL Online Soccer Manager OF AFFILIATES VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR INCENDITELE OF OPEENVOLGENDE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN Online Soccer Manager, Online Soccer Manager SOFTWARE, HET INTERNET OF ENIGE ANDERE CLAIM GERELATEERDE AAN JE ABONNEMENT OF HET GEBRUIK HIER VAN. Online Soccer Manager MOEDIGT NIET AAN, STAAT NIET IN VOOR OF GARANDEERT ENIG PRODUKT OF DIENST VAN EEN DERDE PARTIJ AANGEBODEN DOOR HET Online Soccer Manager netwerk EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT HOUDEN OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN JOUW EN DERDE PARTIJEN.


Online Soccer Manager Seizoenskaarthouders Overeenkomst

Je wordt een seizoenskaarthouder of registrant van Online Soccer Manager door de of registratieprocedure te voltooien en seizoenskaarten te kopen. Deze overeenkomst is een rechtsgeldig document dat jouw rechten en verplichtingen uitlegt als een seizoenskaarthouder van Online Soccer Manager. Een seizoenskaart geeft jouw het recht om voor een bepaalde periode van de diensten van Online Soccer Manager gebruik te maken. Lees dit gedeelte zorgvuldig door.

Basis Principes Online Soccer Manager Seizoenskaarthouderschap

Seizoenskaarten van Online Soccer Manager stellen jouw in staat bepaalde mogelijkheden van Online Soccer Manager voor een bepaalde vastgestelde periode te gebruiken. Deze overeenkomst en enige andere regels of instructies vermeld op Online Soccer Manager met betrekking tot deze mogelijkheden, beslaat de volledige overeenkomst tussen jouw en Online Soccer Manager met betrekking tot jouw gebruik van de dienst. Als er enig conflict bestaat tussen deze overeenkomst en enige andere regel of instructie vermeld op Online Soccer Manager, zal Online Soccer Manager het probleem oplossen naar eigen inzicht en discretie. Als seizoenskaarthouder van Online Soccer Manager, ga je akkoord met alle regels, overeenkomsten en verplichtingen beschreven in het Gebruikers Reglement en Privacy Statement welke deel zijn van de Algemene Voorwaarden. Als je deze overeenkomt accepteert en het registratie proces voltooid, kan je een Online Soccer Manager seizoenskaart aanschaffen en een loginnaam selecteren. Je loginnaam is je persoonlijke online identiteit. Je mag niet dezelfde loginnaam gebruiken als iemand anders, je loginnaam mag niet vulgair zijn, beledigend, of op een andere manier in strijd zijn met de reglementen gebruikt worden. Je mag geen valse informatie opgeven tijdens het registratie proces. Je bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten op jouw account en voor de veiligheid van jouw computersysteem. Het is belangrijk dat je password niet geeft aan andere gebruikers. Online Soccer Manager zal nooit om je password vragen. Je gaat er mee akkoord dat je paswoord niet aan andere gebruikers geeft. Je gaat er mee akkoord dat Online Soccer Manager niet aansprakelijk is voor, en dat je Online Soccer Manager schadeloos stelt bij, enig illegaal gebruik van jouw seizoenskaart. Dit omvat illegaal of niet gewenst gebruik door iemand die jij toestemming hebt gegeven om jouw seizoenskaart te gebruiken. Je seizoenskaarthouderschap is in het geding en kan opgeheven worden als iemand of jezelf je seizoenskaarten gebruikt op een manier welke strijd is met de Algemene Voorwaarden. Als je seizoenskaarthouderschap wordt opgeheven, mag je het Online Soccer Manager netwerk niet meer gebruiken of seizoenskaarten bestellen, zonder onder uitdrukkelijke toestemming van Online Soccer Manager. Je mag je account niet verkopen of anderen laten betalen voor het recht om jouw seizoenskaarten te gebruiken.

A. Betalen. Je moet een geldig betaalmiddel gebruiken om je seizoenskaart-kosten te voldoen. Geldige betalingsmiddelen zijn: Visa credit card, Eurocard/Mastercard credit card, American Express credit card, Diners credit card, Rabobank Direct Betalen, Bankoverboeking, Eenmalige machtiging, Maestro, WWWbon, Acceptgiro, Onder rembours, ABN Amro e-Wallet. Wanneer je betalings informatie verschaft aan Online Soccer Manager, verklaar je aan Online Soccer Manager dat jij wettelijk gemachtigd bent om gebruik te maken van het desbetreffende Betalingsmiddel. Elk jaar dat je gebruik maakt van Online Soccer Manager, ben je van mening en herbevestig je dat Online Soccer Manager gemachtigd is om de Abonnements kosten te factureren. Je stemt er mee in om Online Soccer Manager tijdig op de hoogte te stellen van veranderingen van jouw betalings informatie.

B. Afschrijvingen van je Betalingsmiddel Je seizoenskaart kosten dienen vooraf voldaan worden en restitutie van seizoenskaart kosten, gedeeltelijk of in zijn geheel, is niet mogelijk. Online Soccer Manager behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waaronder het Online Soccer Manager Netwerk en diensten worden aangeboden, te wijzigen. Het is je verantwoordelijkheid deze bepalingen en voorwaarden zelf regelmatig opnieuw te bekijken. Door de diensten van het Online Soccer Manager netwerk te blijven gebruiken geef je aan in te stemmen met dergelijke wijzigingen. Als een verandering onacceptabel is voor je, kan je je seizoenskaarthouderschap binnen de zeven dagen opzeggen, maar Online Soccer Manager zal geen kosten restitueren welke zijn toegeschreven aan je seizoenskaarten voor beeindiging van het seizoenskaarthouderschap en we zullen geen toegeschreven kosten verdagen. Als het gebruik van je seizoenskaarten onderheven is aan extra kosten, zoals belasting mag Online Soccer Manager deze extra kosten ook in rekening brengen in additie tot de seizoenskaart of andere kosten vermeld in de Betalings sectie op het Online Soccer Manager netwerk. Als seizoenskaarthouder ben je verantwoordelijk voor alle kosten, inclusief belasting en alle aankopen gedaan door jou of iemand die gebruikt maakt van jouw seizoenskaarten, inclusief vrienden en familie. Dit betekend dat, tenzij je seizoenskaarten of betalings informatie onwettig verkregen is door iemand anders dan een door jouw gemachtigd persoon, jij verantwoordelijk bent voor al het gebruik en aankopen van aangaande je seizoenskaarthouderschap.

A. Gratis seizoenskaarten Voor sommige activiteiten, bieden we een gratis seizoenskaarten of proef-seizoenskaarten aan. Als je deze accepteert, moet je gaan betalen als de proefperiode voorbij is, of je moet je seizoenskaarthouderschap opzeggen voordat deze periode voorbij is. Je bent altijd en zelf verantwoordelijk voor de kosten van de Internet aanbieder, telefoon, en kosten als je verbinding hebt met het Online Soccer Manager netwerk, zelfs als we een gratis seizoenskaarthouderschap aanbieden.

B. Andere pagina's We kunnen links aanbieden naar andere websites. Sommige van deze websites mogen een vergoeding vragen, die niet inbegrepen is in de vergoeding of andere kosten die je mogelijk moet betalen bij Online Soccer Manager. Online Soccer Manager mag ook toegang geven naar derde partijen, die content aanbieden, goederen en andere diensten op Online Soccer Manager of het Internet. Elke aparte vergoeding of verplichting die je tegenkomt in jouw interactie met deze derde partijen zijn je eigen verantwoordelijkheid en rekening.

1. Online gedrag en content Hiervoor verwijzen wij u door naar de Gebruikers Voorwaarden. Als jij, of iemand die je seizoenskaarten gebruikt, de reglementen overtreed of content normen, mag Online Soccer Manager actie tegen je nemen. We kunnen je een waarschuwing geven naar aanleiding van de overtreden, of we kunnen onmiddellijk je seizoenskaarthouderschap beëindigen. Je erkent dat Online Soccer Manager niet verplicht is om je van te voren in te lichten voordat je seizoenskaarten worden ingetrokken en je seizoenskaarthouderschap beëindigt wordt, maar er wel voor kan kiezen dat te doen.

2. Schadeloosstellen Op aanvraag door Online Soccer Manager zal je Online Soccer Manager verdedigen en Online Soccer Manager begunstigden, affiliates, werknemers, contracteurs en content aanbieders niet verantwoordelijk houden voor alle aansprakelijkheden, claims en kosten, inclusief geld voor advocaten, die kunnen voortkomen uit een breuk met Seizoenskaarthouders Overeenkomst voor welke jij verantwoordelijk bent of in connectie met de verspreiding van enige content van Online Soccer Manager. Online Soccer Manager behoudt zich het recht om, op haar eigen kosten, elke zaak te verdediging en controleren, welke anders door jouw was nietig verklaart was. In dat geval heb je geen verdere verplichting aangaande de nietigverklaring van Online Soccer Manager in dat geval. Deze sectie 2 zal van kracht blijven bij beëindiging van deze overeenkomst.

3. Aanpassingen en wijzigingen Online Soccer Manager behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waaronder het Online Soccer Manager Netwerk en diensten worden aangeboden te wijzigen. Het is je verantwoordelijkheid deze bepalingen en voorwaarden zelf regelmatig opnieuw te bekijken. Door de diensten van het Online Soccer Manager netwerk te blijven gebruiken geef je aan in te stemmen met dergelijke wijzigingen. Je kan de Seizoenskaarthouders Overeenkomst op elk moment lezen door op de 'Gebruikers overeenkomst' link te klikken onderaan de hoofd pagina van het Online Soccer Manager netwerk. Door gebruik te blijven maken van het Online Soccer Manager netwerk nadat een wijziging in de Seizoenskaarthouders Overeenkomst gepubliceerd is accepteer je alle wijzigingen. Ben je het niet eens met eventuele wijzigingen aan of delen van deze Seizoenskaarthouders Overeenkomst, dan is je enige mogelijkheid het opzeggen van je Seizoenskaarten.

4. Beëindiging Zowel jij als Online Soccer Manager heeft te allen tijde het recht het Seizoenskaarthouderschap te beëindigen. Je begrijpt en gaat ermee accoord dat het beëindigen van je Seizoenskaarthouderschap uitsluitend je enige recht en oplossing is bij elk geschil met Online Soccer Manager. Dit omvat maar is niet gelimiteerd tot, enig geschil verwant aan, of ontstaan door: (1) enig deel van deze Seizoenskaarthouders overeenkomst of de handhaving en toepassing daarvan door Online Soccer Manager, (2) elk beleid van Online Soccer Manager, inclusief de gedrags regels en het privacy beleid en Online Soccer Manager's gebruik en toepassing hiervan; (3) de content beschikbaar op het Online Soccer Manager netwerk of elke verandering in contect beschikbaar op het Online Soccer Manager netwerk; (4) jouw vermogen of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Online Soccer Manager netwerk; of (5) de hoogte of vorm van Seizoenskaarhouders kosten, toeslagen, na-heffingen of facturerings methoden. Je kan je Seizoenskaarthouderschap beëindigen door Online Soccer Manager hiervan per email op de hoogste te stellen op [email protected]. Online Soccer Manager behoud zich het recht om te allen tijden Seizoenskaart kosten, toeslagen, na-heffingen of gemaakte kosten van voor het beëindigen van het Seizoenskaarthouderschap of ander abonnement te incasseren. Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor alle kosten bij content leveranciers of andere derde partijen gemaakt voor het beëindigen van je Seizoenskaarthouderschap. Indien je Seizoenskaarthouderschap of elk willekeurig ander abonnement word beeindigd zal er geen resitutie plaats vinden, in welke vorm dan ook, van enige aan Seizoenskaarten verwante kosten, ook zullen vergaarde punten, scores nimmer worden gecrediteerd of omgezet naar geld of een andere vorm van vergoeding. Het is niet toegestaan voor actieve leden van het Online Soccer Manager netwerk om ex-leden wiens Seizoenskaarthouderschap beeindigd is door Online Soccer Manager gebruik te laten maken van hun Seizoenskaarten. Al je overtredingen, schulden en overige kwesties aangaande een vorig Seizoenskaarthouderschap van het Online Soccer Manager netwerk moeten verholpen zijn voordat je weer voor Seizoenskaarten in aanmerking komt.

5. Overige zaken Je gaat ermee accoord dat er aan deze Seizoenskaarthouders Overeenkomst geen rechten kunnen worden ontleend door welk ander persoon of partijen anders dan de deelnemers aan deze overeenkomst. Je begrijpt en bent van mening dat er aan de Online Soccer Manager gedragsregels en het Online Soccer Manager Privacy beleid inclusief de handhaving van deze regels door Online Soccer Manager geen rechten kunnen worden ontleent door enig persoon. In het geval dat een deel van deze overeenkomst niet overeen komt of in strijd is met de hierop toepasbare wetgeving zal dat deel gerecontrueerd worden zodanig dat er zo min mogelijk wordt afgeweken van de originele bedoelingen van de deelnemers en het deel voldoet aan de daarop toepasbare wetgeving, de overige delen van de overeenkomst welke niet onderheven zijn aan reconstrurering blijven te allen tijde van kracht. Deze overeenkomst is onderheven aan de Nederlandse wetgeving. Individuele leden kunnen onderheven zijn aan andere lokale, nationale en internationale wetgeving. Je gaat er nadrukkelijk mee accoord dat juridische claims en geschillen die op welke wijze dan ook gerelateerd aan je Seizoenskaarthouderschap of het gebruik van het Online Soccer Manager netwerk berecht zullen worden onder de Nederlandse wetgeving. De garanties en verplichtigen in deze sectie (8) blijven van kracht na het beëindigen van deze overeenkomst.

Privacy Statement

Caridion heeft een privacy statement opgesteld om de waarde die ze hechten aan de privacy van de managers te benadrukken. Het statement bevat de richtlijnen voor informatievergaring, -overdracht en -opslag die de OSM-site hanteert.

Externe Links